Renovering

Vi utför alla typer av arbeten som rör renovering, ombyggnad och reparation, oavsett komplexitetsgrad. Vi utför ombyggnader av kontorslokaler, villor, lägenheter, tak med olika bärande konstruktioner samt. Långsiktig förvaltning av byggnader kräver att konstruktioner som har försvagats med tiden återställs. Bygg Co erbjuder såväl reparation och
återställande av bärande strukturer som ytskiktsrenovering.

 

Vi drivs av stor passion och utför renoveringar och ombyggnader på de objekt du behöver: kontorslokaler, sommarhus, villor och lägenheter, eller enstaka utrymmen
(kök, sovrum, vardagsrum, toalett och badrum), bärande konstruktioner,husgrunder och vatten- och avloppsledningar.

 

Vårt team av specialister från Bygg Co utför alla nödvändiga tekniskaberäkningar som krävs. På kortast möjliga tid och med högsta kvalitet kommer vi att utföra ombyggnads- och renoveringsarbetet av din anläggning. 

 

Vi är specialiserade på:

renovering av kommersiella fastigheter

kontorsrenovering

konferensrum

renovering av lager

renovering av fabrikslokaler

verkstadsrenovering

renovering av lunchrum

hemrenovering

lägenhetsrenovering

köksdesign

köksrenovering

fasadrenovering

terrassrenovering

renovering av sommarhus

garagerenovering

renovering av carport

jaktstugerenovering

renovering av ladugård och ekonomibyggnad

restaurering av gamla husfasader

ombyggnad

Kontakta oss
whatsApp